Welkom

Welkom bij Lab44!

De activiteiten binnen het labo, Lab44, sluiten erg nauw aan bij de dagelijkse technologische veranderingen en vernieuwingen waarmee wijzelf als leerkrachten en  jullie,  onze leerlingen, geconfronteerd worden. Een blik werpen op wat de toekomst zal brengen en welke vaardigheden in deze toekomst het meest noodzakelijk zullen zijn voor onze leerlingen, is koffiedik kijken.
Wel kan het lab de leerlingen de vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om flexibel en zonder vrees met deze nieuwe technologieën te leren omgaan en ze te omarmen. Lab44 wil een pioniersrol spelen bij het inzetten van nieuwe toepassingen en principes voor de persoonlijke groei van vaardigheden en persoonlijkheid van de leerlingen.