Steam!

“Sciencetechnologyengineering, the arts, and mathematics.”

Uit: Stem-kader.

Waarom STEAM?

“We leven in een snel veranderende kennismaatschappij waar transities een belangrijke rol spelen.
Denken we bv. maar aan de paradigm shifts op het vlak van gezondheid, energie, vergrijzing, globalisering, ecologie, duurzaamheid… We kunnen niet anders dan vaststellen dat deze thema’s sedert de eeuwwisseling een veel grotere plaats zijn gaan innemen in ons denken en handelen. Niemand kan er nog naast: technische, wetenschappelijke, ICT-ontwikkelingen… die op deze realiteiten inspelen, hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Elke dag verbaast de wetenschap ons met ontwikkelingen die elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. Alle aspecten van de samenleving komen m.a.w. in een stroomversnelling terecht door onophoudelijke vernieuwingen en uitdagingen, waaronder vele op het vlak van STEAM.”

STEAM zet in op de volgende dimensies en principes:

 1. Interactie en samengaan van de aparte STEAM-componenten van het letterwoord met respect
  voor de eigenheid van elke component.
 2. Probleemoplossend leren via toepassen van STEAM-concepten en -praktijken.
 3. Vaardig en creatief onderzoeken en ontwerpen.
 4. Denken en redeneren, modelleren en abstraheren.
 5. Strategisch gebruiken en ontwikkelen van technologie.
 6. Inzicht verwerven in de relevantie van STEAM op zich en voor de maatschappij.
 7. Verwerven en interpreteren van informatie over en communiceren over STEAM.
 8. Samenwerken in teamverband.
 9. Verwerven van 21ste-eeuwse competenties.
 10. Innovatie.